Nyitó oldal

Tartalomjegyzék

Néhány szó cégünkről

Elérhetőségeink

Web-e-mail küldése

Referenciáink

Árjegyzék

Jelszóval védett ügyfél oldalak

Kapcsolódó oldalak

Jogok

Impresszum

Deutsch

English

Az alábbiakban az EU-belépéssel kapcsolatos hasznos tanácsokat olvashat:

1. Május elsejétől vásároljanak!
A kizárólag tárgyi áfa-mentes értékesítést folytató adóalanyok közösségen belüli kis értékű beszerzéseiket halasszák májusra. Éves szinten 10 ezer euróig ugyanis nem kell majd Magyarországon áfát fizetni, a behozott terméket így a legtöbbször kisebb mértékű külföldi forgalmi adó terheli. Mindez vonatkozik a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanyokra, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanyokra és a nem adóalany jogi személyekre. A küszöbérték túllépése esetén az említettek is áfa kötelezetté válnak.

2. Használt autót áprilisban már ne hozzanak be!
Használt autót májustól és magánszemélyként érdemes behozni a Közösség valamely tagállamából. A félévesnél idősebb autó Közösségen belülről magánszemély által történő behozatala esetén ugyanis az új szabályok szerint a forrásországban terhelik áfával az ügyletet. Kedvező körülmények között az alacsonyabb áfakulcs miatti árcsökkenést a regisztrációs adókötelezettség miatti többletköltségek nem múlják felül. Az alacsonyabb adókulcsú állam áfáját kell csak megfizetni, nem a 25 százalékos magyar áfát.

3. Nézzék át a rendszeres szolgáltatások szerződéseit!
Érdemes még mostanában áttekinteni a rendszeres szolgáltatások - például bérlet - szerződéseit, mert májustól ismét változnak az ilyen ügyletekkel kapcsolatos áfa szerinti teljesítési időpont meghatározásának módszerei. A rendszeres szolgáltatásoknál a felek közötti elszámolás napja, ennek hiányában a szolgáltató adómegállapítási időszaka határozza meg az áfafizetési kötelem keletkezési időpontját jelentő teljesítési időpontot. A szerződésben kikötött teljesítési időpont tehát már nem lesz mérvadó. Külön szabályok vonatkoznak majd a bérletre és újság-előfizetésre, ahol - azonosan a folyamatos szolgáltatással - a részkifizetések esedékességi időpontja minősül majd teljesítési időpontnak.

4. Figyeljenek az építési szerződésekre!
Az építési szerződések megkötésénél már most figyelemmel kell lenni az "új" törvény pontosító szabályára a teljesítési időponttal kapcsolatosan. A törvény majd külön kiemeli, hogy az építkezések esetén részteljesítésnek minősül az is, ha a felek az egyes építési szakaszok elvégzéséhez külön teljesítési időpontokat jelölnek meg. Érdemes az elszámolás tekintetében a szerződésben erre külön kitérni.

5. Az exportot áprilisban léptessék ki!
Az EU-ba irányuló - hatályos fogalmak szerinti - export értékesítéseket 2004. április 30-áig ténylegesen ki kell léptetni az országból. Az EU-ba irányuló, jelenleg exportként kezelt tételek forgalmiadó-tétele csak akkor nulla százalék, ha azt az országból ténylegesen kiléptetik. Mivel az áfa törvény szerinti export fogalmába a csatlakozástól már nem tartozik bele az EU felé irányuló kivitel, ezért a kiléptetést április 30-ig el kell végezni. Még a régi szabályok alapján elszámolt, de addig ki nem léptetett tételek nem minősülnek exportnak, így 0 százalékos adókulccsal adózó tételnek sem.

6. Módosítsák a számlázó programokat!
Az adóalanyoknak fel kell készülniük arra, hogy májustól a számítógépes számlázó programjaikat módosítani kell. A májustól érvényes törvény hivatalosan is bevezeti a stornó számla fogalmát. A számlakibocsátó adóalany az ügylet tényleges tartalmának megfelelően helyesbítő számla vagy stornó számla kiállítására lesz kötelezett. Mindez kihat a számlakészítő programokra és a javítások, önellenőrzések kezelésére.

7. A csatlakozás után fizessenek osztalékot!
Ajánlott az EU-csatlakozás utáni időszakra halasztani bizonyos esetekben az osztalék fizetését. Nem kell ugyanis levonni az osztalékadót, ha az osztalékban részesülő külföldi - az EU-ban illetőséggel bíró - társaság az osztalékot fizető belföldi társaságban legalább 2 éve, és minimum 25 százalék részesedéssel rendelkezett folyamatosan.

8. Az uniós tőzsdéken májustól realizálják a hasznot!
A májustól hatályos törvény szerint ugyanis az EU tőzsdén kötött ügylethez kapcsolódó bevétel 2004. május 1. után kamatjövedelemnek számít, vagyis nulla százalék adó terheli.

9. Uniós földet is kedvezményesen vásároljanak!
Májustól ugyanis a kárpótlási jegyből vásárolt föld eladásából származó jövedelem az EU térségben is felhasználható kedvező adózással. Ez annyit jelent, hogy ha az eredeti jogosult magánszemély a kárpótlásból származó termőföldjét, erdőjét eladja, akkor ezen jövedelem azon része adómentes, amelyet itthon vagy az Unió bármely tagállamában az eladástól számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű külterületi termőföld tulajdonának a megszerzésére fordít.

10. Kérjenek regisztrációs számot!
Aki az uniós csatlakozást követően a vámhatósággal kapcsolatban marad, kérjen a vámhatóságtól regisztrációs (VPID) számot.

11. Vásároljanak vámmentesen!
Az 1-24. árucsoportokba tartozó, az EU-ból származó termékek beszerzését halasszák május elseje utánra, ekkortól ugyanis már ezek a termékek is vámfizetési kötelezettség nélkül érkezhetnek ide.

12. A termelőeszközöket még áprilisban vámkezeltessék!
A vámszabad területre betárolt termelőeszközöket, felszerelési és berendezési tárgyakat vámkezeljék le május elseje előtt, mert ezen időpontig azok vám- és áfa-mentesek.

13. Készüljenek a vámbiztosítékokkal való elszámolásra!
Május elsején a vámhatóság által kiadott engedélyek hatályukat vesztik (ez alól kivétel a passzív, az aktív, a vámfelügyelet melletti feldolgozási engedélyek, valamint az elfogadott exportőri engedély). A hatályukat vesztő engedélyekhez benyújtott vámbiztosítékokkal 30 napon belül el kell számolni.

14. Nézzék át az uniós vámtételeket!
Aki csak teheti, vizsgálja meg, hogy az általa rendszeresen importált termék vámtétele az Európai Unióban hogyan alakul. Vannak ugyanis olyan termékek, amelyek vámtétele május elseje után magasabb lesz, míg más termékeknél ez a mérték csökkenni fog. Így praktikusan, ha csökken a vámtétel, akkor érdemes várni májusig az importtal, ha viszont emelkedik, akkor nem szabad tétlenkedni, még áprilisban érdemes minél több importot behozni.

15. Kérjenek újra felvilágosításokat!
Az uniós csatlakozás előtt kiadott kötelező tarifális és származási felvilágosítások hatályukat vesztik. Akiknek arra május 1. után is szükségük van, azok kötelesek újra megkérni azt.

 
  
utolsó frissítés: 2007.06.11